Információs szám
06 70 421 5445
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  3561 Felsőzsolca, Mikszáth Kálmán utca 4.

 • Levelezési cím
  3527 Miskolc, Zsolcai kapu 34. A/102. iroda

 • Telefon
  +36 70 421 5445

 • Fax
  -

 • E-mail
  info@vantagealkusz.hu

 • Ügyvezető
  Weisz József

 • Adószám
  25470015-2-05

 • Cégjegyzékszám
  05-09-028573


Utasbiztosítás kárbejelentése
Utolsó módosítás: 2017.03.24
Külföldön való tartózkodás alatt bármilyen jellegű kár éri haladéktalanul értesítse az utazási biztosítóját! Biztosítók elérhetősége

Az alábbiakban összegyűjtöttük a leggyakrabban felmerülő kérdéseket:

Honnan tudom meg a biztosító telefonszámát?

A biztosítási kötvény minden esetben tartalmazza a segélyhívó központ telefonszámát

Mire figyeljek oda, ha esetleg káresemény történik?
Legfontosabb, hogy a káreseményt igazoló dokumentumokat beszerezze (pl: jegyzőkönyvek, számlák, ...). Útlemondás esetén az ok beálltától 48 órán belül kell írásban jeleznie lemondási szándékát.

Mikor esedékes a kárkifizetés?
Káresettől függ. Általában minden szükséges dokumentum beérkezésétől számított 15 napon belül. 

Mi történik, ha nem hívom fel a biztosítót és a számlával utólag jelentkezem?
Gyógyíttatási költségek esetén bizonyos értékhatárig nem szükséges előzetesen értesítenie a biztosítót, de amint lehetősége nyílik rá egyeztessen a társasággal.

Hogyan nyújtsam be utasbiztosítási káresetemet és a káresemény bekövetkeztétől mennyi időn belül kell benyújtanom?
Útlemondási káresetek: ok beálltától 48 órán belül írásos bejelentés szükséges. Ezután a szükséges dokumentumok beadásának nincs határideje.
A biztosított által külföldön kifizetett, kisebb összegű káresetek benyújtása hazaérkezés után történik, melynek nincs határideje.
A poggyász káresetek: rablás, lopás esetén a segélyhívóközpontja azonnal értesítendő. A szükséges dokumentumok leadásának már nincs határideje.
Az útlemondási káresetekhez szükséges dokumentumokat leadhatja, faxon, e-mailben, postai úton vagy személyesen a biztosító képviseleti irodájában.
A baleset, betegség, poggyász káresetekhez szükséges dokumentumok eredeti példányban postai úton vagy személyesen nyújthatók be.

Megbetegedés esetén külföldön csak kijelölt kórházakba mehetek?
Nem, a tartózkodási helyéhez legközelebb eső kórházak bármelyikébe el tud menni.

Külföldön a gyógyíttatási költségeket ki kell fizetnem?
Kisebb orvosi költségek esetén előfordulhat, hogy az orvos a helyszíni fizetést kéri. A gyógyszertári költségeket orvosi számla, gyógyszertári blokk ellenében utólagosan fizetik vissza a biztosítók. Nagyobb költségek esetén, kórházi tartózkodásnál az orvosi diagnózis a költségtervezet megküldése után költségátvállaló nyilatkozatot küldenek, ilyenkor a biztosító direktben az egészségügyi ellátóhely felé téríti a költségeket.

A csomag végleges elvesztése esetén milyen dokumentumokat kell beszereznem a légitársaságtól?
A szállító cég által történő végleges elvesztés esetén arra a lezáró dokumentumra van szükség a kárügyintézéshez, mely tartalmazza az elismerést, miszerint a légitársaság véglegesen elvesztettnek minősíti a csomagot, nem keresik tovább, illetve az általuk nyújtott kártérítés összegét.

Mit kell tenni, ha otthon vettem észre, hogy hiányosan érkezett meg a bőröndöm?
Kívülről nem azonnal észrevehető károk esetén a szállítót a felfedezést követően haladéktalanul fel kell szólítani, hogy tekintse meg és igazolja a kárt. (A vállalkozások megfelelő reklamációs vagy igényekre vonatkozó határidejét be kell tartani.)

Mi alapján számítják ki a kártérítési összeget a bőrönd rongálódása esetén?
A kártérítés összege a feltételek, poggyászbiztosításra vonatkozó részében kiszámításra.

Térít-e a biztosító, ha esés közben eltörött a szemüvegem?
Sajnos nem. (Nem áll fenn biztosítási védelem azon károkért, amelyeket a biztosított saját magának vagy rokonának, illetve egy a biztosítási kötvényben név szerint említett személynek vagy a biztosítási szerződés egyik biztosítottjának okoz.)

Téríti a biztosító a szálláshelyen bekövetkező tárgyi károkat?
Amennyiben a biztosított idegen tárgyakban kárt okoz, úgy azt a károsult igazolásával az utazási felelősségbiztosítás fedezetének erejéig biztosítják abban az esetben, ha nem szándékos rongálás történt.

Amennyiben kerékpárral véletlen idegen személynek személyi kárt okoztam, úgy a biztosító fizet kártérítést?
Igen. Amennyiben a biztosított kerékpárok tartásából és használatából fakadóan személyi sérülést okoz egy idegen személynek, úgy a biztosító azokat a károkat, melyek visszavezethetők erre az eseményre a fedezetek erejéig téríti.

Külföldön a fogászati beavatkozások is biztosítottak?
Az első ellátás és a közvetlen fájdalom elleni küzdelem kezelési költségei fogászati ellátások esetén is biztosítottak, a szükséges orvosi és gyógyszertári költségeket beleértve.  A konzerváló vagy pótló fogkezelések, illetve azok a kezelések, amelyek nem a közvetlen fájdalom elleni küzdelem első ellátását szolgálják nem biztosítottak.

Az orvosilag indokolt hazaszállítást, hazautazást kinek kell megszerveznie?
Az idő előtt szükségessé váló hazaszállításokat, hazautazásokat kizárólag a biztosító szervezheti meg.

Kihez fordulhatok sürgős esetben?
A biztosító segélyvonalát kell hívnia, melynek elérhetőségét megtalálja a biztosítási kötvényén, a biztosító honlapján, vagy ezen az oldalon az Online kárbejelentés menüpont alatt.

A segélyhívóban beszélnek magyarul?
Természetesen igen.

Hogyan fogok emlékezni mindegyik elérhetőségre?
Kötvényén összegezve megtalálja az összes fontos elérhetőséget. Továbbá honlapunkon a kárbejelentés menüpont alatt megtalálhatja ezen információkat.

További hasznos tanácsok még utazás előtt:

Tegye könnyen hozzáférhető helyre, és mindig tartsa magánál utasbiztosítási kötvényének számát!
Fontos, hogy a kötvényszámot egy baleset esetén akár a kiérkező mentősök is könnyen megtalálják!

Ellenőrizze az utazási okmányok érvényességét!

Nézzen utána az adott országra érvényes beutazási szabályoknak!

Ha autóval utazik, vizsgáltassa át annak műszaki állapotát!
Ne feledje a gépjármű felelősségbiztosítás meglétét igazoló zöldkártyát sem!


Ne felejtse itthon a rendszeresen szedett gyógyszereket!

Tájékozódjon az esetlegesen szükséges védőoltásokról, egészségügyi
előírásokról, illetve az Ön által szedett gyógyszerek kiviteléhez szükséges engedélyekről.


Európába való utazás előtt feltétlenül váltsa ki az Európai Egészségbiztosítási Kártyát!

A legfontosabb segélyszámokat jegyezze fel!
Egységes Európai Segélyhívó: 112
Minden jog fenntartva © 2013 Vantage Alkusz Kft
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2023.10.03