Információs szám
06 70 421 5445
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  3561 Felsőzsolca, Mikszáth Kálmán utca 4.

 • Levelezési cím
  3527 Miskolc, Zsolcai kapu 34. A/102. iroda

 • Telefon
  +36 70 421 5445

 • Fax
  -

 • E-mail
  info@vantagealkusz.hu

 • Ügyvezető
  Weisz József

 • Adószám
  25470015-2-05

 • Cégjegyzékszám
  05-09-028573


Személybiztosítás
Utolsó módosítás: 2017.03.22
Hogyan jelentheti be személybiztosítási szolgáltatási igényét?
A kockázatviselés ideje alatt bekövetkezett biztosítási eseményt általában annak bekövetkeztétől számított 8 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak, a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, csatolni kell a biztosítási szolgáltatás kifizetéséhez szükséges iratokat, valamint lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. Ennek elmulasztása esetén, amennyiben emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak, a biztosító megtagadhatja a biztosítási szolgáltatás teljesítését.

Biztosítók elérhetősége 

Személybiztosítási károknál be kell nyújtani:

Minden kárnál:  
 • a biztosító által rendelkezésre bocsátott, hiánytalanul kitöltött szolgáltatási igénybejelentőt,
 • a baleseti jegyzőkönyv, szakértői vélemények másolatát, amennyiben ilyen készült,
 • a biztosítási eseménnyel kapcsolatos egészségügyi, illetve kórelőzményi adatokat tartalmazó, valamint a biztosított egészségi állapotára vonatkozó formanyomtatvány, egészségügyi dokumentumok másolata (pl. háziorvosi karton); a társadalombiztosítási szerv, vagy más személy/szervezet által kezelt, biztosítotti adatokat tartalmazó iratok,
 • külföldön bekövetkezett biztosítási esemény esetén a biztosítási eseménnyel kapcsolatban a külföldi hatóság, egészségügyi szolgáltató által idegen nyelven kiállított okirat hiteles magyar fordítását. A fordítással kapcsolatos esetleges költségek a szolgáltatási igény érvényesítőjét terhelik.
 • ha a biztosítási eseménnyel, vagy annak alapjául szolgáló körülménnyel kapcsolatban hatósági eljárás indult, a szolgáltatási igény bejelentőjének rendelkezésére álló, az eljárás során keletkezett, illetve az eljárás anyagának részét képező iratokat, továbbá az eljárást befejező határozatot (így különösen az eljárást megszüntető határozat vagy a jogerős bírósági határozat - a büntetőeljárásban és a szabálysértési eljárásban meghozott jogerős határozat). A büntetőeljárásban, és a szabálysértési eljárásban meghozott jogerős határozatot csak abban az esetben, ha az a szolgáltatási igény bejelentésekor már rendelkezésre áll.
 
Közlekedési balesetnél: 
 • a rendőrségi jegyzőkönyv másolatát,
 • a véralkohol vizsgálati eredmény másolatát, ha ilyen készült,
 • ha a biztosított közlekedési balesetben jármű vezetőjeként sérült meg vagy vesztette életét, a vezetői engedély és a jármű forgalmi engedélyének másolatát.
 
Baleseti halál esetén:     
 • a biztosított halotti anyakönyvi kivonatának másolatát
 • a halottvizsgálati bizonyítvány másolatát
 • a baleset és a halál közelebbi körülményeinek tisztázásához szükséges iratokat
 • a kedvezményezetti jogosultságot igazoló okirat másolatát (jogerős hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány) feltéve, hogy a kedvezményezettet a szerződésben név szerint nem nevezték meg.
 
Baleseti eredetű maradandó egészség- károsodás esetén:           
 • a biztosítási eseménnyel kapcsolatos, a balesettől a szolgáltatási igény bejelentéséig keletkezett összes orvosi dokumentum fénymásolatát. A biztosító a szolgáltatás teljesítésének feltételéül orvosi vizsgálatot írhat elő.

Halál esetén:     
 • a biztosított halotti anyakönyvi kivonatának másolatát,
 • a halottvizsgálati bizonyítvány másolatát,
 • a boncolási jegyzőkönyv másolatát, ha készült ilyen,
 • a biztosított halálát okozó betegség kezdeti időpontjának és lefolyásának, valamint a halál közelebbi körülményeinek tisztázásához szükséges iratok másolatát (kezelőorvosi igazolás, zárójelentés stb.),
 • a kedvezményezetti jogosultságot igazoló okirat másolatát (jogerős hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány) feltéve, hogy a kedvezményezettet a szerződésben név szerint nem nevezték meg.
 
Baleseti csonttörés esetén:         
 • a csonttörést igazoló röntgenleletet vagy orvosi igazolás másolatát.
 
Műtét esetén:   
 • a kórházi zárójelentés másolatát,
 • műtétet megelőző orvosi iratokat,
 • a műtéti leírás másolatát, ha készült ilyen.
 
Baleseti égés esetén:     
 • a kórházi zárójelentés, illetve ambuláns lap másolatát, ha az égési sérülés következménye- ként a biztosított kórházi fekvőbeteg-gyógykezelésben, illetve járóbeteg-ellátásban részesült.
 
Kórházi napi térítés esetén:        
 • kórházi zárójelentés másolatát,
 • műtétet megelőző orvosi iratokat,
 • műtéti leírás másolatát, ha készült ilyen.
 
Gyermekbetegségek esetén:      
 • orvosi igazolás a betegség diagnosztizálásáról,
 • műtét esetén kórházi zárójelentés másolatát.
 
A biztosító a szolgáltatási igény elbírálásához szükséges további iratokat, igazolásokat, nyilatkozatokat is beszerezhet. A biztosító jogosult arra, hogy a biztosított egészségi állapotát a biztosító által megnevezett orvosokkal ellenőriztesse.
Minden jog fenntartva © 2013 Vantage Alkusz Kft
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2024.02.19