Információs szám
06 70 421 5445
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  3561 Felsőzsolca, Mikszáth Kálmán utca 4.

 • Levelezési cím
  3527 Miskolc, Zsolcai kapu 34. A/102. iroda

 • Telefon
  +36 70 421 5445

 • Fax
  -

 • E-mail
  info@vantagealkusz.hu

 • Ügyvezető
  Weisz József

 • Adószám
  25470015-2-05

 • Cégjegyzékszám
  05-09-028573


Árufuvarozói biztosítások
Utolsó módosítás: 2017.03.24
Biztosításaink közúti árufuvarozó ügyfeleink széleskörű kiszolgálását célozza meg, az alábbi biztosítások összevonásával:
 • Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (CMR)
 • Belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (BÁF)
 • Közúti árufuvarozók vagyoni biztosíték biztosítása
 • Közúti árufuvarozók balesetbiztosítása
 
Ügyfeleink a felsoroltak közül szabadon kiválaszthatják a megfelelő termékeket, igény esetén, egy szerződésen belül akár valamennyit.
A biztosítási szerződés alapján a társaság vállalja, hogy a fuvarozó helyett teljesíti azon kártérítési kötelezettségeket amelyek a biztosítottat fuvarozói minőségében, a CMR-Egyezmény alapján, a fuvarozott áruban keletkezett sérülés, elvesztés következtében megbízóival szemben terhelik.

A biztosítási díj a fuvareszközök száma, jellege alapján kerül meghatározásra.
Egyedi elbírálás mellett - pótdíj ellenében – lehetséges a fedezet kiterjesztése, az EU államainak területén végzett helyi, belföldi hatályú (kabotázs) fuvarozásokra is.

Vagyoni biztosíték biztosítása
A biztosítás a 261/2011. (XII.7.) Kormányrendelet ill. az ebben hivatkozott 1071/2009/EK rendeletben meghatározott - a fuvarozói vállalkozások megkezdéséhez és a zavartalan üzletmenetének fenntartásához előírt - szükséges tőkeerő biztosítására nyújt fedezetet.

Balesetbiztosítás
Közúti árufuvarozó ügyfeleink szerződésben regisztrált rendszámú szállítóeszközeivel történő árufuvarozásai során bekövetkező, a gépjárművezetők és plusz egy fő kísérő baleseti sérüléseire nyújt fedezetet.

KI KÖTHET SZERZŐDÉST?
A szerződést megkötheti bármely, közúti árufuvarozói tevékenység végzésére jogosult, Magyarországon bejegyzett vállalkozás.
 
SZÁLLÍTMÁNYBIZTOSÍTÁSOK
A szállítmánybiztosítások fedezetet nyújtanak minden nemzetközi és belföldi viszonylatban szállított áruféleség biztosítható, függetlenül annak fuvarozási módjától és a szállítási útvonaltól. Termékeink az árutulajdonosi érdekek védelmét szolgálják, a szállított áruban bekövetkező, a szállítás rendes folyamatával összefüggésben felmerülő, véletlen és balesetszerűen bekövetkező károk, veszteségek megtérítésével.

KI KÖTHET SZERZŐDÉST?
Szerződő lehet bármely magyarországi vállalkozás, illetve vállalkozó, aki az áru állagának megóvásában érdekelt (az áru tulajdonosa, szállítmányozó stb.)

Igény szerint köthető: egyutas-, vagy keretszerződés.
 • Egyutas szerződés: A szerződés egy adott szállítmányra, egy adott útvonalon történő szállításának kockázataira nyújt. A biztosítás díja a biztosított áruk jellegétől, a szállítási útvonalaktól, a teljes éves forgalom értékétől, a csomagolástól, attól, hogy új vagy használt az áru, a fuvarozási módtól és a biztosítási fedezet mértékétől függ.
 • Keretszerződés: Az egy év alatt szállított, -teljes árú mennyiség biztosítható, akár export export akár import szállításokról legyen szó.
A biztosítás díja függ a biztosított áruk jellegétől, a szállítási útvonalaktól, a teljes éves forgalom értékétől a csomagolástól, a fuvarozási módtól és az igényelt biztosítási fedezet terjedelmétől.

MIRE NYÚJT FEDEZETET?
Szállítmánybiztosítási feltételek alapján a biztosítási szerződés a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott biztosítási feltételekhez igazodva, az alábbiak szerinti hasonló fedezeti tartalommal jöhet létre. Lehetséges fedezeti formák:
 • All risks fedezet
 • Alapfedezet
 • Alapfedezet + lopás
A különböző biztosítási fedezetek részletes leírása a vonatkozó biztosítási feltételekben található.
 
RENDSZERES ÁRUSZÁLLÍTÁSOK ÁTALÁNY VAGYONBIZTOSÍTÁSA
Biztosításaink saját tulajdonú áruk saját tulajdonú szállítóeszközökkel történő szállításának kockázataira nyújt fedezetet. A szerződés átalányjellegű, tehát a biztosítási időszak alatt, a megjelölt szállítóeszközökkel végzett összes szállításra kiterjed a biztosítási védelem, az egyes szállítmányok külön, egyenkénti bejelentésének kötelezettsége nélkül.

MIRE NYÚJT FEDEZETET?
Alapfedezet:
 • szállítóeszközt ért baleset
 • tűz, villámcsapás, robbanás
 • hidak, építmények beomlása
 • vihar
 • sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás
 • földrengés
 Az alapfedezet igény szerint további pótkockázatokkal bővíthető:
 • lopás, részlopás, rablás
 • törés
 • ki- és berakodás veszélyei
 • szóródás, csorgás, zsákszakadás
 
HŰTÖTT-ÁRU BIZTOSÍTÁS

BIZTOSÍTHATÓ VAGYONTÁRGYAK
A hűtőházban tárolt áruk. A biztosítás nem vonatkozik magára a hűtőberendezésre, ezek a berendezések géptörés biztosításban védhetőek.

BIZTOSÍTOTT VESZÉLYEK
A fagyasztott, hűtött áruknak, elemi károk, betöréses lopás, a hűtőberendezés meghibásodása vagy az áram- illetve vízszolgáltató hálózatban keletkezett zavar miatt bekövetkező megromlása vagy megsemmisülése különböző biztosítási fedezetek részletes leírása a vonatkozó biztosítási feltételekben található.
Minden jog fenntartva © 2013 Vantage Alkusz Kft
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2023.10.03