Információs szám
06 70 421 5445
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  3561 Felsőzsolca, Mikszáth Kálmán utca 4.

 • Levelezési cím
  3527 Miskolc, Zsolcai kapu 34. A/102. iroda

 • Telefon
  +36 70 421 5445

 • Fax
  -

 • E-mail
  info@vantagealkusz.hu

 • Ügyvezető
  Weisz József

 • Adószám
  25470015-2-05

 • Cégjegyzékszám
  05-09-028573


GÉPJÁRMŰ KÁROK BEJELENTÉSE
Utolsó módosítás: 2017.04.22
Kárbejelentés

Kérjük, kárbejelentését az illetékes biztosító társaságnál tegye meg: Biztosítók elérhetősége.

Saját hibás (Casco) kár esetén annál a biztosítónál, ahol az Ön Casco biztosítása van. 
Idegen hibás (felelősségi) kár esetén annál a biztosítónál, ahol a baleset okozójának a kötelező biztosítását kezelik.
Ismeretlen gépjármű által okozott káreseményt 30 napon belül a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) Gépjármű Kárrendezési Irodájának kell bejelenteni. 

Amennyiben a balesetet okozónak nem volt érvényes kötelező felelősségbiztosítása, úgy a bekövetkezett káreseményt 8 napon belül a MABISZ-nál kell bejelenteni:

MABISZ GKI - Gépjármű Kárrendezési Iroda
E-mail: kar@mabisz.hu
Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.
Levelezési cím: 1381 Budapest 62., Pf. 1297

Szükséges nyomtatványok:

Adatszolgáltatás a közúti kölekedési nyilvántartásból
MABISZ Nyomtatvány felelősségbiztosító lekérdezéséhez
MABISZ Káresemény bejelentő lap
Kárrendezési megbízottak listája (MABISZ)

Kérjük, ügyeljen az alábbi határidők betartására:

KGFB
A biztosított 8 napon belül köteles saját biztosítójának a balesetről a bejelentést megtenni.
A károsult 30 napon belül köteles kárigényét a károkozó biztosítójának bejelenteni.

CASCO
A casco biztosításban leírtaknak megfelelően (általában 2 munkanap)
(Külföldön bekövetkezett káresemény bejelentésének határidejét a hazaérkezés időpontjától kell számítani.)

Kérjük, a kárbejelentés során feltétlenül adja meg a biztosítótársaságnak, hogy a sérült gépjárművet hol lehet majd megtekinteni, illetve adja meg a kapcsolattartó elérhetőségét, lehetőség szerint mobilszámot. A biztosítótársaság ezt követően elektronikus úton megbízást küld a kárszakértőnek a kárfelvételre.

Kárfelvétel
A  kárszakértő a kárfelvételi megbízás beérkezése után felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy a szemle helyét és időpontját egyeztessék.
A kárfelvételre az Ön által megadott címen kerül sor.Kárszámítás, káranyag összeállítása
A kárszakértők a szemlét követően elkészíti a kárszámítást és megküldi azt a kárfelvétel fotóival és jegyzőkönyvével együtt az illetékes biztosítótársaság számára.
A kárrendezés további folyamata, így a jogalap elbírálása, fizetési kötelezettség-vállalás, valamint a kártérítés kifizetése a biztosító-társaságok jogosultsága és feladata.

Kárrendezési módok:
Amennyiben a jármű gazdaságosan javítható, vagyis nem totálkáros, Ön a következő két lehetőség közül választhat:
 • Egyezségi kárrendezés
  Kárszakértő a kárfelvételt követően kalkulációt készít a várható javítási összegről. Amennyiben Ön a kiszámolt összeget elfogadja, vagyis ebből fedezni tudja gépjárműve javítását, azt a biztosító társaság egyéb bizonylat benyújtása nélkül megtéríti az Ön részére. Kárkifizetés kizárólag rendezett jogalap esetén történhet.
 • Számlás kárrendezés
  Ebben az esetben a Kárszakértők által készített - és Önnek átadott - kárfelvételi jegyzőkönyvet vagy kalkulációt szíveskedjék átadni az Ön által választott javítóműhely számára, majd a javítóműhely által készített számlát kérjük, juttassa el a biztosítóhoz.
A benyújtott számlák számfejtése (ellenőrzése) két-három munkanapot vesz igénybe.

Totálkár
Amennyiben a jármű gazdaságosan nem javítható, a sérült gépjármű értékelését a kárszakértő eljuttatja a kárt rendező biztosító társaság számára.
Ebben az esetben a kár összegére vonatkozó információt kizárólag a biztosító társaságok nyújtanak. Legkorábban a kárfelvételt követően egy hét múlva érdeklődhet a biztosítónál a kiszámolt összeg felől. Kérjük, hogy a roncs értékesítése előtt szíveskedjen az érintett biztosító társasággal egyeztetni.

Kifizetési javaslat
A kárszakértő totálkár esetén automatikusan, egyezségi kárrendezés esetén a beérkezett egyezségi nyilatkozat, számlás kárrendezés esetén a beérkezett számla alapján tesz kifizetési javaslatot a kárfelvételt megrendelő biztosító társaság felé. A kártérítési összeg kiutalása a biztosító társaság feladata.

Pótszemle:
Bizonyos esetekben az Ön gépjárművének olyan sérülései is lehetnek, melyek a kárfelvételkor nem láthatóak, csak az autó megbontását követően derülnek ki. Ilyen esetben Ön vagy a javító pótszemlét kérhet a gépjárműre.
A pótszemle igényt a biztosítónál vagy a kárszakértőnél is bejelentheti telefonon, vagy e-mailben. Pótszemlét követően a kárszakértő új, a pótszemlével módosított kárszámítást készít.
 
A kárrendezés dokumentumai
Az alábbi lista tartalmazza azon dokumentumok listáját, melyekre a biztosító társaságoknak a kár rendezéséhez szükségük van. Kérjük, hogy ezeket a dokumentumokat minél előbb adja át kárszakértőnknek, hiszen ezzel lerövidítheti a kárrendezés idejét!
 • Baleseti bejelentő (kék-sárga) eredeti példánya vagy rendőrségtől kapott eredeti iratok (Amennyiben ezek eredeti példányát kárbejelentéskor az illetékes biztosítónál már leadta, kérjük ezek másolatát szíveskedjék kárszakértőnknek a kárfelvételkor átadni.)
 • Kitöltött gépjármű-kárbejelentő (Minden esetben ki kell tölteni, a baleseti bejelentő nem helyettesíti.)
 • Forgalmi engedély másolata
 • Jogosítvány másolata (annak, aki vezette a gépjárművet, kivéve, ha a gépjármű parkolt)
 • Törzskönyv másolat vagy banki meghatalmazás (Hitelezett gépjármű esetén a hitelező cég meghatalmazása, mely a kárösszeg felvételére is jogosít, valamint a hitelező cég aláírási címpéldányának másolata. Néhány finanszírozó csak a kárfelvétel után, a kárfelvételi jegyzőkönyv bemutatására adja ezt ki)
 • Cégek esetén a következő dokumentumok is szükségesek:
  - Aláírási címpéldány másolat
  - ÁFA nyilatkozat
  - Bankszámlaszám
  - Meghatalmazás kárügyintézésére a kárügyben eljáró személy részére.

A szemle során a kárszakértők tájékoztatást adnak arról, hogy milyen esetleges további dokumentumok szükségesek még a kár rendezéséhez.
Ezek leggyakrabban a következők:
 • Javítási számla és kalkuláció vagy egyezségi nyilatkozat
 • Rendőrségi határozat (amennyiben rendőrségi intézkedés történt).
Abban az esetben, ha a fenti iratok nem állnak rendelkezésre a kárfelvételkor, az a kárrendezés elhúzódásához vezethet.
Minden jog fenntartva © 2013 Vantage Alkusz Kft
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2023.10.03