Információs szám
06 70 421 5445
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  3561 Felsőzsolca, Mikszáth Kálmán utca 4.

 • Levelezési cím
  3527 Miskolc, Zsolcai kapu 34. A/102. iroda

 • Telefon
  +36 70 421 5445

 • Fax
  -

 • E-mail
  info@vantagealkusz.hu

 • Ügyvezető
  Weisz József

 • Adószám
  25470015-2-05

 • Cégjegyzékszám
  05-09-028573


Panaszkezelés
Utolsó módosítás: 2017.04.08
Célunk Ügyfeleink maximális megelégedettsége, és ezért a Társaság működésével, szolgáltatásaival kapcsolatos bármely észrevételt, véleményt szívesen fogadunk.

Panaszkezelés módja: 
Az ügyféltérben kifüggesztett és weboldalon közzétett panaszkezelési szabályzat szerint.

A fogyasztó kérheti a Vantage Alkusz Kft felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) beadható fogyasztói megkeresés vagy a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) intézhető, vitarendezésre irányuló eljárás megindítására vonatkozó kérelem formanyomtatványát, ha a Vantage Alkusz Kft előzőleg elutasította a fogyasztó panaszát a hozzá intézett nyomtatványon.
A kérés nyomán Társaságunk ingyenesen elküldi ezeket a dokumentumokat az adott kérelmezőnek.Panaszát, kifogását előterjesztheti a Magyar Nemzeti Bank (MNB) weboldalán elérhető formanyomtatványon is.

Figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett 

„Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van?” 
„Pénzügyi Békéltető Testület”  
„Online vitarendezés egy percben”  

​témájú tájékoztatókat.

Online vitarendezés:
Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot.

A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani.
A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltatóra, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban pénzügyi fogyasztói jogvita merül fel. 

A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. 

Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.

Az online vitarendezési platform honlapja:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
A felhasználói útmutatók elérhetőek az online vitarendezési platform honlapján:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/

Elállási jog:
A fogyasztó a távértékesítés keretében kötött szerződéstől elállhat, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről a Magyar Nemzeti Bank (MNB) weboldalán tájékozódhat.

Panaszkezeléssel kapcsolatos letölthető dokumentumok gyűjteménye:

A Vantage Alkusz Kft Panaszkezelési szabályzata

A Vantage Alkusz Kft-hez benyújtandó panasz formanyomtatványa

Az MNB-hez benyújtandó fogyasztói megkeresés formanyomtatványa

A Pénzügyi Békéltető Testület vitarendezésre vonatkozó eljárás megindítására vonatkozó kérelem formanyomtatványa
Minden jog fenntartva © 2013 Vantage Alkusz Kft
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2023.10.03