Információs szám
06 70 421 5445
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  3561 Felsőzsolca, Mikszáth Kálmán utca 4.

 • Levelezési cím
  3527 Miskolc, Zsolcai kapu 34. A/102. iroda

 • Telefon
  +36 70 421 5445

 • Fax
  -

 • E-mail
  info@vantagealkusz.hu

 • Ügyvezető
  Weisz József

 • Adószám
  25470015-2-05

 • Cégjegyzékszám
  05-09-028573


Kezesi biztosítás
Utolsó módosítás: 2017.03.29
A kezesi biztosítás egy olyan speciális biztosítás, melynek értelmében a biztosító által kiállított biztosítói kötelezvényben arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosított helyett kezesként fizetést teljesít a kedvezményezett számára, amennyiben a biztosított a kedvezményezettel szemben nem teljesítette valamely szerződésen alapuló vagy egyéb jogi kötelezettségét és ezért a kedvezményezettnek pénzügyi követelése keletkezik a biztosítottal szemben.

MIÉRT AJÁNLJUK?
Biztos hátteret nyújt az Ön szerződésein alapuló jogi kötelezettségeinek a teljesítéséhez.
Kezesi biztosításaink megfelelnek a közbeszerzési kötelezettségeknek, EU programokhoz kapcsolódó pályázatokhoz szükséges kezesi biztosítások feltételeinek.Rugalmas konstrukcióként köthető.

Kezesi biztosítások típusai:

1. Szerződéses kötelezvények
A szerződéses kötelezvények jellemzően a szolgáltató szektorhoz, különösen az építőiparhoz kapcsolódnak, amelyen belül a magán, illetve a közpénzekből finanszírozott beruházásokat különböztethetjük meg.
 • Ajánlati kötelezvény: Biztosítékot nyújt a kedvezményezett részére arra az esetre, ha a biztosított az ajánlati kötöttségének ideje alatt az ajánlatát visszavonja vagy a szerződés megkötése a biztosított érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
 • Teljesítési kötelezvény: Biztosítékot nyújt a kedvezményezett részére arra az esetre, ha a kötelezett nem szerződésszerűen teljesíti vállalt kötelezettségeit.A teljesítési kötelezvény összege jellemzően a szerződéses ár 5%-a.
 • Előleg-visszafizetési kötelezvény: Biztosítékot nyújt a kedvezményezett részére arra az esetre, ha a kedvezményezettnek – a kötelezett szerződésszegése esetén – a kötelezettel szemben előleg visszafizetésére vonatkozó követelése keletkezik. Az előleg-visszafizetési kötelezvény összege jellemzően a szerződéses ár 15-30%-a.
 • Szavatossági/Jótállási kötelezvény: Biztosítékot nyújt a kedvezményezett részére arra az esetre, ha a kedvezményezett a kivitelezés műszaki átvétele után meghatározott időn belül jogos minőségi kifogással él a kötelezett felé a felmerült hibák kijavítása érdekében, és azt a kötelezett nem tudja teljesíteni. A kötelezvény időtartama jellemzően 1-5 év.

2. Állami támogatások, EU programokhoz kapcsolódó kötelezvények
Az Európai Uniótól érkező támogatások az Új Magyarország Fejlesztési Terv vagy Széchenyi Terv különböző programjain keresztül érhetők el. A pályázóknak a jól megírt és formailag hibátlan pályázaton felül szükségük van biztosítékra, mely többek között – a banki garancia mellett – biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény is lehet.

3. Tevékenységi engedélyhez kapcsolódó kötelezvények típusai
 • Vám-, adó és jövedéki biztosítékra vonatkozó kötelezvények: Biztosítékot nyújt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére az árura vonatkozó vám / jövedéki adó értékének megfizetésére.A kötelezvény tartalmát a hatályos jogszabályok rögzítik.
 • Bányászati tevékenységet folytató vállalkozások kezesi biztosítása
 • Fémkereskedők kezesi biztosítása
 • Utazásszervezők kezesi biztosítása: Az utazásszervező- és közvetítő tevékenységre vonatkozó jogszabály előírja, hogy utazásszervező-, illetőleg közvetítő tevékenységet Magyarországon csak az végezhet, aki megfelelő vagyoni biztosítékkal rendelkezik. A vagyoni biztosíték nyújtásának egyik lehetősége a kezesi biztosítás megkötése.
 • Egyéb kötelezvények: Ügyfeleink igényeinek megfelelően egyéb típusú kötelezvények kiadására is van lehetőség.

Szerződés jellege szerinti köthető:
 • projektszerződés: a szerződés tárgya egy konkrét munkavégzésre vonatkozó kötelezvény kiadása 
 • keretszerződés: keretbiztosítási összeg kerül megállapításra, amely keretnek a terhére a szerződésben rögzített feltételek mellett kötelezvények kerülnek kibocsátásra.
 
Minden jog fenntartva © 2013 Vantage Alkusz Kft
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2023.10.03