Információs szám
06 70 421 5445
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  3561 Felsőzsolca, Mikszáth Kálmán utca 4.

 • Levelezési cím
  3527 Miskolc, Zsolcai kapu 34. A/102. iroda

 • Telefon
  +36 70 421 5445

 • Fax
  -

 • E-mail
  info@vantagealkusz.hu

 • Ügyvezető
  Weisz József

 • Adószám
  25470015-2-05

 • Cégjegyzékszám
  05-09-028573


CASCO
Utolsó módosítás: 2017.04.22
Mi a CASCO?
A CASCO az üzembentartó/tulajdonos által önkéntesen köthető, a saját gépjárművet védő vagyonbiztosítás. Hitelre vásárolt gépjárműveknél a hitelező jellemzően CASCO megkötését is feltételként szabja.
 
Milyen jellegű károkat térít?
 A CASCO szerződés a biztosított gépjárműben keletkező, a szerződési feltételekben rögzített biztosítási események bekövetkezése esetén téríti meg a károkat (pl.: lopás, törés, elemi kár, üvegkár), függetlenül attól, hogy a kár kinek a hibájából következett be.
 
Mentesülhet a biztosítóm a fizetési kötelezettség alól?
A biztosító akkor mentesül a fizetési kötelezettség alól, ha például a kárt a biztosított (vagy a szerződő, illetőleg a közös háztartásban élő hozzátartozók)
szándékosan,
vagy súlyosan gondatlanul okozta (pl.: ittas, kábult vezetés),
vagy a kármegelőzési, illetve kárenyhítési kötelezettségét súlyosan megszegte (pl.: lopás esetén, ha a pótkulcs a járműben maradt, vagy az autó védelmi berendezése nem megfelelő).
A mentesülések és kizárások körét mindig ellenőrizze a biztosítás Általános Szerződési Feltételeiben.
 
Milyen időtartamra szól a szerződés?
A szerződés köthető határozott és határozatlan időtartamra is, az utóbbi a jellemző.
 
Hogyan tudom a szerződésemet megszüntetni?
A szerződésben szereplő biztosítási év végére lehet írásban felmondani, a biztosítási évfordulót megelőző 30. naptári napig.
 
Csak Magyarország területére szól a biztosítás?
A biztosítási védelem területi hatályát a szerződési feltételek határozzák meg, általában Európára terjed ki.
 
Mi a bonusrendszer és hogyan működik a CASCO biztosításoknál?
Hasonlóan a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz, a legtöbb biztosítónál a CASCO biztosítás esetében is működik a bonusrendszer, azaz a biztosítók általában kedvezménnyel jutalmazzák azon ügyfeleiket, akik balesetmentesen közlekednek, ez azonban nem egységes, a biztosítók szabadon alakíthatják.
A megszerzett bonus (kármentes évek) az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott ideig továbbvihető, azaz a biztosítók elfogadják és a díj kialakításánál figyelembe veszik (a szabályzatban foglalt feltételekkel) a korábban igazolt kármentes évek számát.
 
Mekkora a bonus mértéke?
A bonus mértéke a legtöbb biztosítónál egy-egy kármentes év után 5%, de van olyan biztosító is, mely három igazolt kármentes évet követően akár 50% díjengedménnyel is jutalmazhatja a szerződőt.
 
Mi történik a CASCO biztosításommal akkor, ha eladom évközben a gépjárművet?
A biztosítási szerződés tulajdonosváltáskor, forgalomból való kivonáskor megszüntethető- megszűnik. Tulajdonosváltás esetén azonban bizonyos esetekben a CASCO szerződés az új tulajdonsonál is tovább élhet, ezt a biztosítás Általános Szerződési Feltételeiben vagy biztosítójánál ellenőrizheti.
 
A gépjármű eladását követően az adásvételi szerződést mihamarabb be kell mutatnia biztosítójánál, így szüntethető meg a biztosítás. Ebben az esetben Önnek visszajár a biztosítási díj azon része, melyet már befizetett, viszont az eladást követő időszakra vonatkozik.
 
Önrész a casco esetében
A keletkezett kár bizonyos részét kárkifizetéskor nem a biztosító, hanem a szerződő fizeti meg. Ez az önrész, melynek mértékét a szerződő a szerződéskötéskor határozza meg.
Az önrészt többféleképpen határozhatják meg, százalékosan, vagy fix összegben, illetve e két mód kombinálásával, melynek értékeit a szerződő szerződéskötéskor határozza meg.
 
A biztosító a kár kifizetésekor, a kifizetendő összeget a vállalt önrész százalékos értékével, vagy a vállalt önrész abszolút összegével csökkenti attól függően, hogy melyik a magasabb értékű. A biztosítási szerződés megkötésénél minél magasabb önrészt vállal, a biztosítási díj annál alacsonyabb lesz.
 
SZÁMOLJON UTÁNA ÉS KÖSSE MEG ONLINE, A BIZTOSÍTÓK AJÁNLATAIT ÖSSZEHASONLÍTVA:
 
Minden jog fenntartva © 2013 Vantage Alkusz Kft
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2023.10.03